Protipožiarne nátery

Protipožiarne nátery

Realizujeme protipožiarne nátery, ktoré zabezpečia zvýšenie protipožiarnej odolnosti oceľových a drevených konštrukcií podľa požiadaviek projektu.

Stavebné a konštrukčné prvky majú svoju vlastnú odolnosť voči horeniu. Rôzne izolačné vrstvy, môžu zvýšiť odolnosť voči vplyvom z horenia.

Výnimočné vlastnosti protipožiarneho systému, výrazne predlžujú dobu tepelnej izolácie stavebných a konštrukčných materiálov pri požiari. Tieto vlastnosti sú zaistené iba v prípade, že sú dodržané všetky faktory správneho výberu protipožiarneho náterového systému.

Pokiaľ sa dostane náterový systém do kontaktu s plameňom alebo s vysokou teplotou z požiaru, vytvorí hustú mikroporéznu penu a tá potom slúži ako izolátor, ktorý bráni prenosu teploty k podkladu v zmysle, že táto pena bráni zahrievaniu podkladu na kritické teploty spôsobujúce deformáciu materiálu z ktorého je táto konštrukcia zhotovená, čím sa zabezpečuje životne dôležitý čas na uhasenie požiaru, evakuáciu osôb alebo majetku z horiaceho objektu.

V prípade, že by nosná konštrukcia nebola ošetrená protipožiarnym náterovým systémom alebo by nebola ošetrená v zmysle predpísaných parametrov a noriem, mohla by kritická teplota z horenia spôsobiť deformáciu konštrukčného materiálu, čo by mohlo vážne narušiť statiku nosnej konštrukcie horiaceho objektu alebo by dokonca mohlo dôjsť k zrúteniu celej nosnej konštrukcie.

Protipožiarny náterový systém na oceľové konštrukcie

Používa sa v interiéri, ako aj v exteriéri na povrchovú úpravu výrobkov z ocele na zabezpečenie ich odolnosti proti strate statickej stability pri pôsobení priameho plameňa.

Protipožiarny náterový systém na drevo

Používa sa v interiéri, ako aj v exteriéri na povrchovú úpravu výrobkov z dreva a celulózy na zabezpečenie ich odolnosti proti vznieteniu pri pôsobení priameho plameňa.