Pieskovanie a nástrek cisterny IVECO

NÁZOV PROJEKTU

Cisterna IVECO

LOKALITA

Veľká Ida

ROK

2015