Antikorózne nátery

Realizujeme antikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, ale tiež:

 • kovové profily
 • kovové súčiastky
 • zábradlia, strechy, ploty
 • stĺpy, stožiare, pouličné osvetlenie
 • potrubia
 • železničné mosty
 • stavby a múry z betónu
 • nádrže
 • fasády z kameňa, mramoru a tehly
 • kontajnery
 • disky
 • karosérie áut
 • korby nákladných automobilov
 • poľnohospodárske stroje

Náter aplikujeme po dôkladnom očistení a príprave povrchu.

Pracujeme podľa požiadaviek odberateľa s kvalitnými priemyselnými farbami od výrobcov: JOTUN, HEMPEL....

Náterové hmoty sa nanášajú v jednej alebo viacerých vrstvách, na povrch predmetu, na ktorom sa vytvorí po určitej dobe film – tzv.povlak, ktorý chráni OK proti prenikaniu vlhkosti a iným účinkom prostredia, zapričíňujúcim KORÓZIU.

Povrch, na ktorý sa náter nanáša musí byť suchý. Povrchová úprava(abrazívne čistenie, nanášanie náterov) sa nesmie vykonávať v podmienkach, ak je relatívna vlhkosť vzduchu väčšia ako 85% a keď je rozdiel medzi teplotou povrchu a teplotou rosného bodu v čase prác menší ako 3C. Aplikácia náterových systémov by sa vo všeobecnosti nemala vykonávať, v prípade výskytu prachu, hmly, pár, snehú, dažďa alebo ak je možnosť, že takéto nepriaznivé počasie nastane v priebehu niekoľkých hodín po nanesení.

Zvláštnu pozornosť je nutné venovať hranám, nitom, spojom, otvorom, zvarom apod., na ktorých je nutné urobiť pásový náter, najmä ak je následne použitá technológia vysokotlakového striekania. Pásové nátery sa vytvárajú štetcom pre každú vrstvu náterového systému.

Na základe požiadaviek zákazníka Vám vypracujeme cenovú ponuku, na ktorú nadväzuje kvalitná a rýchla realizácia zákazky.

Kontaktujte nás