Pieskovanie

Rozlišujeme niekoľko spôsobov prípravy čistenia a úpravy povrchu.

  • Pieskovanie, otryskávanie pomocou abrazívneho materiálu
  • Čistenie konštrukcií tlakovou vodou
  • Ručné, mechanické čistenie

 

Pieskovanie, otryskávanie pomocou abrazívneho materiálu

Pieskovanie (otryskávanie) je mechanická úprava povrchu, pomocou vysokého tlaku vzduchu a abrazívneho materiálu rôznej veľkosti a tvrdosti, dopadajúceho na povrch, ktorý tak ostáva opracovaný, očistený a pripravený pre ukotvenie náteru.

Abrazívne čistenie sa používa na odstránenie okovín, hrdze a iných mechanických nečistôt. Čistiacimi (otryskávacími) prostriedkami sú kovové granuláty a drte, korund alebo trosky. Druh čistiaceho (otryskávacieho ) prostriedku, spôsob pieskovania a charakteristiky akosti očisteného (otryskaného) povrchu sa volia s ohľadom na požadovaný stupeň očistenia a drsnosti povrchu.

Čím väčšie nároky sa kladú na kvalitu a životnosť náteru, tým čistejší povrch sa musí abrazívnym čistením dosiahnúť.

Pracujeme iba s certifikovanými materiálmi podľa požiadaviek zákazníka.

 

Čistenie tlakovou vodou

V prípade, že nie je možné čistiť povrch abrazívnym materiálom , kvôli prašnosti alebo vplyvom prostredia, používame na čistenie vysokotlakové zariadenie, kde je voda striekaná pod vysokým tlakom od 250 do 2500 bar na pripravený povrch. Čistenie vysokotlakovou vodou sa používa na odstraňovanie voľných mechanických nečistôt (prach, soli) a starých náterov.

 

Ručné, mechanické čistenie

Ručné čistenie oceľovými kefami, oklepávacími kladivkami a škrabkami je málo účinné. Ako jediná úprava sa môže použiť len na dočasné, pomocné konštrukcie.

Základné stupne očistenia povrchu:

Sa 2 - čistenie tryskaním (dôkladné)
Sa 2,5 - čistenie tryskaním na takmer čistý kov
Sa 3 - čistenie tryskaním na čistý kov/povrch